Gương mặt MPP: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
June 22, 2022

Gương mặt MPP: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

June 22, 2022

"Fulbright mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Tri thức, tình bạn, khát vọng vượt qua những thiếu sót của bản thân. Đối với tôi, Fulbright là chiếc chìa khóa dẫn đến một chân trời mới của thế giới học thuật.

Rõ ràng, những giá trị của Fulbright lớn hơn rất nhiều thành tích học tập đơn thuần. Nhờ có Chương trình, người học tìm được lời giải thích không chỉ cho những vấn đề học thuật mà còn áp dụng kiến thức vào công tác chuyên môn. Đừng ngần ngại tìm kiếm một suất của bạn trong Chương trình, bởi vì bạn sẽ không phải hối tiếc với Fulbright."

Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Cựu học viên MPP2020-PA – Nghiên cứu sinh Chương trình Quản lý công, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Cựu học viên MPP2020-PA – Nghiên cứu sinh Chương trình Quản lý công, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM.

 

Những bài viết liên quan