Lớp học thực hành mô phỏng môn Thương lượng
September 13, 2022

Lớp học thực hành mô phỏng môn Thương lượng

September 13, 2022

Thương lượng (Negotiation) là một môn học đặc sắc trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM). Trong bối cảnh thế giới VUCA, nhà lãnh đạo luôn cần có kỹ năng thương lượng, đàm phán để tạo giá trị công, bất kể họ đang công tác trong khu vực công, tư hay phi lợi nhuận.

Khi môi trường vận hành ngày càng biến động với nhiều bên liên quan cùng những lợi ích đan xen, và khi thẩm quyền và nguồn lực luôn bị hạn chế, những kỹ năng phân tích, giao tiếp trong đàm phán ngày càng trở nên quan trọng, giúp nhà quản lý tìm kiếm sự chính danh, có thêm nguồn lực vận hành và sự hỗ trợ cho những chính sách, chương trình, hay sản phẩm của mình và tổ chức.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, phương pháp thực hành mô phỏng và chia sẻ thực tế của người trong cuộc trong môn học giúp học viên hiểu và vận dụng triết lý đàm phán một cách thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Mỗi buổi học sẽ có ít nhất một tình huống mô phỏng, trong đó học viên sẽ đóng vai đàm phán trên các cương vị khác nhau, theo cá nhân hoặc tập thể, giữa hai bên hoặc đa phương với độ khó tăng dần.

Sau mỗi phiên đàm phán sẽ là phần trao đổi chiêm nghiệm, qua đó giảng viên sẽ giúp học viên kết nối giữa trải nghiệm mô phỏng với công cụ lý thuyết cũng như những gì có thể diễn ra trên thực tế.

Chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh bên trong một phiên học mô phỏng của lớp MPP2023 vừa qua.

  • Quỳnh Chi

Những bài viết liên quan