CV16-31-121.0

Sacombank và Southern Bank

Tóm tắt

Ngày 1/10/2015, Southern Bank chính thức được sáp nhập vào Sacombank. ĐHCĐ bất thường của Sacombank đã biểu quyết đồng ý sáp nhập vào ngày 11/7/2015. NHNN đã ra Quyết định 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 chấp thuận giao dịch sáp nhập giữa hai NH. Ngày 11/11/2015, ông Trầm Bê, cổ đông lớn của cả Sacombank và Southern Bank đã thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank theo "nguyện vọng cá nhân". Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh, "việc tự nguyện sáp nhập SouthernBank vào Sacombank là phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Chính phủ và NHNN, nhằm tạo nên một ngân hàng lớn, lành mạnh, phục vụ tốt cho nền kinh tế và đủ sức vươn ra thị trường quốc tế".

Số trang:
19
Loại:
Tình huống
Ngày:
Aug 09, 2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt