CV18-47-130.0

Thực thi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm xe máy

Tóm tắt

Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ đánh dấu việc bắt đầu quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc một cách toàn diện đối với người đi xe máy trên mọi tuyến đường giao thông ở Việt Nam. Sau đó, trong Luật Giao thông Đường bộ được Quốc hội thông qua năm 2008 (thay thế Luật năm 2001) có hiệu lực từ 1/7/2009, Điều 30 đã quy định "người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách" và Điều 31 cũng quy định tương tự đối với xe đạp máy. Tháng 12 năm 2017 là thời điểm đánh dấu 10 năm thực thi Nghị quyết 32.

Số trang:
10
Loại:
Tình huống
Ngày:
Oct 23, 2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt