Cựu học viên Trường Fulbright

Từ năm 1995, đã có hơn 1.400 cựu học viên đến từ 60 trong số 63 tỉnh thành của cả nước tốt nghiệp từ Trường Chính sách Công và Quản Lý Fulbright (FSPPM), tiền thân là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP). Cựu học viên FSPPM luôn không ngừng kiến tạo ảnh hưởng ở các vị trí quan trọng các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, khu vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân, các công ty đa quốc gia và tổ chức phi lợi nhuận.

Hội cựu học viên Fulbright (FSA) có mạng lưới rộng lớn, và luôn giữ một mối quan hệ mật thiết với Trường trong việc giúp phát triển chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động khác tại FSPPM. Cựu học viên luôn sát cánh cùng FSPPM trong công việc giảng dạy, từ việc trở thành giảng viên khách mời, giáo viên dự khuyết hay cố vấn cho sinh viên hiện tại. Đối với công tác nghiên cứu và chương trình tiếp cận, các thành viên FSA phối hợp cùng các giảng viên với vai trò là chuyên gia phân tích và cộng tác viên, nhằm cung cấp những am hiểu quý báu về địa phương để đưa ra các giải pháp phù hợp cho công tác nghiên cứu.

Tầm ảnh hưởng của các cựu học viên đặc biệt quan trọng trong các hoạt động tuyển sinh như giới thiệu hoặc hỗ trợ trong quá trình tuyển chọn các ứng viên phù hợp. Ngoài ra, cựu học viên FSPPM còn giúp mang đến cho các sinh viên hiện tại hoặc sinh viên mới ra trường các cơ hội thực tập hoặc cơ hội việc làm phù hợp. Và hơn cả, cựu học viên FSPPM luôn giữ vững tinh thần đáp đền tiếp nối bằng cách tiếp tục hỗ trợ tài chính cho những thế hệ sinh viên tiếp theo. Đây là một mạng lưới bền chặt và là tài sản quý báu của FSPPM cũng như các thành viên trong FSA trong suốt quá trình học tập và công tác ở mọi miền đất nước.

Xem Danh sách cựu học viên các khóa:

MPP2023-PA, MPP2023-LMMPP2022-PA, MPP2022-LMMPP2021-PA, MPP2021-LMMPP2020-PAMPP2020-LMMPP2019 | MPP8 | MPP7 | MPP6 | MPP5 | MPP4 | MPP3 | MPP2 | MPP1 

K13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6| K5 | K4 | K3 | K2 | K1