Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn cho đô thị (BUDF)

Tính toán tính kết nối, khả năng phục hồi và nhu cầu của mạng lưới xe buýt ở TP. Hồ Chí Minh (BUDF)

Dự án nghiên cứu “dữ liệu lớn” đầu tiên của Trường FSPPM ra đời nhằm tối ưu hóa quản lý và vận hành hệ thống xe buýt công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các mô hình phân tích hoạt động mạng lưới giao thông công cộng được xây dựng trong dự án phục vụ thiết thực cho yêu cầu đánh giá toàn diện và khách quan hoạt động của mạng lưới xe bus. Đây là dự án đầu tiên đánh giá độ ổn định trong vận hành của mạng lưới buýt dựa trên dữ liệu GPS trong quá khứ. Đặc biệt, các bộ công cụ này hoàn toàn có thể mở rộng để tích hợp các phương tiện giao thông công cộng khác (ví dụ như các tuyến metro) trên địa bàn thành phố.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Chiến lược phát triển kinh tế của Thái Nguyên và vai trò của Samsung

Đề án nghiên cứu của Trường FSPPM về chiến lược phát triển kinh tế của Thái Nguyên và vai trò của Samsung giúp đánh giá năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên, đồng thời phân tích một cách sâu sắc vai trò của Samsung đối với sự phát triển dài hạn của Thái Nguyên, từ đó đề xuất các chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn tới 2035.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Tái cấu trúc kinh tế tỉnh An Giang

Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững. 

Trường FSPPM đã đồng hành cùng tỉnh An Giang trong việc xây dựng đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang – tạo đột phát hướng đến phát triển bền vững. Đề án được kỳ vọng là tài tiệu tham khảo quan trọng cho cho công tác xây dựng xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sự khác biệt của Đề án là quá trình vừa nghiên cứu, vừa thảo luận, vừa chuyển giao các tư duy, cách nhìn mới trong phát triển kinh tế và quản trị địa phương. Theo đó, đột phá ở đây không chỉ bao gồm đột phá trong các nhiệm vụ, hoạt động tái cơ cấu kinh tế, mà còn phải đột phá ngay trong tư duy quản lý và điều hành địa phương.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Để thực hiện khát vọng không chỉ duy trì được vị trí dẫn đầu cả nước, mà còn thu hẹp và tiến tới bắt kịp các thành phố thành công trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á nói chung, UBND TP.HCM đã đề nghị Trường FSPPM xây dựng đề án Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Trong năm 2019, Trường Fulbright đã hoàn thành giai đoạn một của đề án.

Xem thêm chi tiết tại đây.