Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Phân tích Chính sách)

Mức học phí cho Chuyên ngành Phân tích Chính sách là 525 triệu đồng. Các ứng viên trúng tuyển được tài trợ học bổng tương đương 50%, số học phí còn lại phải đóng là 262,5 triệu đồng. (Với ứng viên trúng tuyển thuộc nhóm 1 sẽ được nhận học bổng tương đương 100% học phí).

Học phí không bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, chi phí thực địa (nếu có), các sinh hoạt ngoại khóa, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa, là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Lãnh đạo và Quản lý)

Mức học phí cho Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý là 450 triệu đồng. Học viên sẽ được nhận học bổng 40% và phải đóng 60% học phí còn lại, tương đương 270 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.

Học phí không bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, chi phí thực địa (nếu có), các sinh hoạt ngoại khóa, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa, là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

Mốc thời gian tuyển sinh