Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright kết hợp cùng NXB Emerald Publishing trân trọng giới thiệu tạp chí quốc tế Fulbright Review of Economics and Policy (FREP). Đây là tạp chí học thuật chuyên ngành hoạt động theo cơ chế bình duyệt (peer-reviewed) chuyên đăng tải các bài viết, nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và chính sách công.

Hai lĩnh vực nghiên cứu được FREP nhấn mạnh và thể hiện ngay trong tên gọi của tạp chí là chính sách công và kinh tế học. Kinh tế học vốn là lĩnh vực nghiên cứu có tính lý thuyết cao với những mô hình dữ liệu lớn, phương pháp nghiên cứu và công thức tính toán phức tạp trong khi chính sách công lại gần gũi với thực tiễn hơn nhờ những quan sát và phân tích về các vấn đề chính sách, thể chế, pháp luật có tác động trực tiếp đến cuộc sống.