Chứng nhận NASPAA là gì?

Mạng lưới toàn cầu của các trường chính sách công, hành chính công và quản lý công (NASPAA) là tổ chức các trường cao học đào tạo các chuyên ngành hành chính công, chính sách công, quản lý công, phi lợi nhuận và những lĩnh vực có liên quan. Đây là mạng lưới uy tín trong ngành với nỗ lực thúc đẩy chất lượng đào tạo chuẩn mực cho những chương trình như Thạc sĩ Chính sách công (MPP) chuyên ngành Phân tích Chính sách hoặc Lãnh đạo & Quản lý tại Trường Fulbright. 

NASPAA khuyến khích các trường đại học mở rộng quy mô của chương trình đào tạo, đa dạng các môn học và nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. NASPAA yêu cầu các trường thành viên phải chứng minh đóng góp của mình trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của tri thức, nghiên cứu và thực hành chính sách công. Trong một chương trình đào tạo đạt chuẩn NASPAA, giảng viên phải vừa nghiên cứu vừa tham gia vào các hoạt động phục vụ giá trị công, phù hợp với mục tiêu của chương trình. 

Hiện nay, những chương trình đạt chuẩn kiểm định NASPAA đều có uy tín cao trong hệ thống các trường đại học và trong những tổ chức thường xuyên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực chính sách công. Tham khảo thêm thông tin tại https://www.naspaa.org/.

NASPAA và FSPPM

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đào tạo hai chương trình được NASPAA công nhận về chất lượng là: Thạc sĩ Chính sách công chuyên ngành Phân tích Chính sách và Thạc sĩ Chính sách công chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý. Đây là chương trình cao học về chính sách công đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm định NASPAA. 

Chứng nhận NASPAA là quá trình kiểm định nghiêm ngặt đòi hỏi nhiều năm tự đánh giá, đánh giá giữa các thành viên và chứng minh nỗ lực cải thiện chất lượng chương trình. Những chương trình đạt chuẩn NASPAA đều đo lường kiến thức và mức độ sẵn sàng của học viên để trở thành những chuyên gia thành công trong lĩnh vực. Thành công đạt chuẩn kiểm định NASPAA trong thời gian chưa đến 2 năm đối với một trường chính sách công nằm bên ngoài Hoa Kỳ là minh chứng cho chương trình đào tạo chất lượng tại FSPPM. Chứng nhận chất lượng giáo dục là một phần quan trọng trong việc xây dựng một nền văn hóa phục vụ lợi ích công cho học viên của nhà trường, những người giữ những vị trí lãnh đạo then chốt ở Việt Nam và trên thế giới.