“Chúng ta phải dám nghĩ những điều thường bị coi là không tưởng. Chúng ta phải dám học cách khám phá mọi khả năng và giới hạn mà chúng ta đang đối mặt trong một thế giới đầy phức tạp và biến động không ngừng.”

— Thượng Nghị Sỹ J. William Fulbright

J. William Fulbright là một chính khách Hoa Kỳ nhưng với tác động lớn lao của chương trình trao đổi quốc tế mang tên ông, Fulbright, thuộc về toàn thế giới. Mối quan tâm đặc biệt của ông đối với giáo dục khai phóng và sự hiểu biết về văn hóa quốc tế nhận được sự đồng cảm của mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì lý do đó mà những người kiến tạo Đại học Fulbright Việt Nam, những người Việt là thành viên kỳ cựu của chương trình trao đổi đã chọn tên ông để đặt cho một trường đại học Việt Nam thực thụ.

Sứ mệnh

Trường Fulbright có sứ mệnh thúc đẩy sự chuyển đổi nền chính sách công và quản lý ở Việt Nam và khu vực theo hướng thực tiễn, sáng tạo và dung hợp, thông qua ba trụ cột giảng dạy, nghiên cứu và đối thoại chính sách. Chúng tôi cam kết đào tạo một thế hệ các nhà lãnh đạo mới với tri thức, năng lực và phẩm chất chính trực, sẵn sàng kiến tạo ảnh hưởng tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ theo đuổi. Nhà trường cam kết tăng cường sự hiểu biết và thực thi chính sách công và quản trị, thông qua những nghiên cứu chất lượng cao, dựa trên bằng chứng và hướng đến các giải pháp thực tiễn. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một không gian đối thoại chính sách cởi mở và tích cực ở Việt Nam và khu vực, nhằm phụng sự lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực có tác động lớn lao đến đời sống xã hội.

Tầm nhìn

Mục tiêu của Trường Fulbright là trở thành một trong những trường đào tạo chính sách công và quản lý hàng đầu trong khu vực châu Á - và sau cùng là trên thế giới. Chúng tôi nỗ lực hết mình nhằm đem đến cho cộng đồng sinh viên đa dạng của chúng tôi một nền giáo dục được quốc tế công nhận, với chất lượng học thuật xuất sắc và chuẩn bị cho họ hành trang để sẵn sàng cho mọi cơ hội sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực sau khi ra trường.

Chương trình của chúng tôi có cách tiếp cận liên ngành, dựa trên bằng chứng, nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp của đời sống thực tiễn, và vươn tới những chuẩn mực quốc tế cao nhất mà các trường đại học hàng đầu thế giới đang áp dụng. Tham khảo thêm tại https://www.naspaa.org/accreditation.

Các giá trị công

Giá trị cốt lõi trong chương trình đào tạo của chúng tôi là sự theo đuổi tính chuyên nghiệp thông qua việc thực hiện các nguyên tắc và đạt được các chuẩn mực nghề nghiệp.

Những giá trị này được thể hiện trong mọi việc chúng tôi làm trong lớp học và ngoài giảng đường:

  • Cam kết về phụng sự cộng đồng: Kiên trì theo đuổi 5E, bao gồm xuất sắc (Excellence), hiệu quả (Efficiency), hiệu lực (Effectiveness), kinh tế (Economy), và công bằng (Equity)
  • Công bằng: Khách quan, phê bình mang tính xây dựng, luôn trung thực dù chịu sức ép
  • Trách nhiệm giải trình: Trách nhiệm, minh bạch, hoàn thành mục tiêu, kỷ luật
  • Tôn trọng: Xã hội, công chúng, đồng nghiệp, văn minh, lịch sự
  • Đạo đức: Chính trực, chuyên nghiệp, tôn trọng luật pháp, các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp
  • Dung hợp: Văn hóa tổ chức có tính hợp tác, hòa đồng, đề cao sự đa dạng, tôn trọng quan điểm đa chiều.