Chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho cá nhân

Chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho các cá nhân của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cung cấp cho người học góc nhìn đa chiều để từ đó tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong một thế giới biến động, áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến như nghiên cứu tình huống, hoạt động mô phỏng, mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom)... Với thời gian học tập ngắn từ 2-5 ngày tùy theo mỗi chương trình, quy mô lớp học nhỏ, học viên có thể trải nghiệm và tham gia lớp học, tương tác với ban giảng viên là những chuyên gia trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, pháp luật, năng lượng... các giảng viên thỉnh giảng quốc tế, các học viên đến từ nhiều ngành nghề, đặc biệt là cơ hội giao lưu và kết nối với mạng lưới cựu học viên Fulbright. 

Học viên hoàn thành khóa học sẽ nhận được Chứng chỉ do Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam cấp.

Thông tin các khóa đào tạo

Chương trình đào tạo cho tổ chức, doanh nghiệp

Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý và Lãnh đạo được thiết kế theo yêu cầu cụ thể từ phía đối tác bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp hoặc tập đoàn kinh tế. 

Chương trình thường tập trung vào các chủ đề như Quản lý công, Lãnh đạo công, Quản trị công, Chiến lược phát triển kinh tế địa phương, Thẩm định dự án đầu tư, Quy hoạch và quản lý đô thị, Tài chính công địa phương, Hội nhập quốc tế và Phát triển địa phương. Các khóa học thường kéo dài từ 2-5 ngày, với số lượng học viên dao động từ 30-100 người/lớp, ở cả trong và ngoài nước.

Từ năm 2016 đến nay, Trường Fulbright đã tổ chức 20 khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong khu vực như Myanmar, Lào, Campuchia; các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam như Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Hà Giang và Đà Nẵng; các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính.

Kết thúc khóa, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ do Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam cấp. 

Thông tin các khóa đào tạo