Thông tin chung

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (International Development Research Centre – IDRC, Canada) hợp tác cùng Trường FSPPM thực hiện dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu vì tài chính công dung hợp ở Myanmar. Chương trình được thiết kế dành cho đại biểu quốc hội, quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu ở Myanmar – là những người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, xây dựng, phân tích và đánh giá chính sách tài chính công.

Mục đích của dự án nhằm góp phần cải thiện hệ thống tài chính công của Myanmar bằng cách trang bị cho người tham dự kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu chính sách công thông qua sự kết hợp chuyên môn của Việt Nam trong tài chính công và viện nghiên cứu hàng đầu Myanmar – Renaissance Institute Myanmar (RI).

Xem thêm chi tiết tại đây.

Khóa đào tạo

Dự án kéo dài trong 3 năm từ năm 2018 – 2020 với 3 khóa đào tạo cho ba năm. Nội dung đào tạo năm thứ nhất (2018) và năm thứ hai (2019) tại Myanmar xoay quanh 5 chủ đề chính: phân cấp tài khoá; cải cách chính trị; hệ thống thu ngân sách địa phương và chuyển giao ngân sách trong nội bộ chính phủ. Khóa đào tạo trong năm thứ ba (2020) dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2020.

Cả hai đợt đào tạo đầu tiên đã bù đắp lỗ hổng kiến thức về tài chính công và phân cấp chính quyền ở Myanmar. Kết thúc mỗi khóa đào tạo, học viên được yêu cầu thực hiện nghiên cứu và hoàn thành bài viết chính sách. Các hội thảo tổng kết khóa học cũng được tổ chức để học viên trình bày kết quả nghiên cứu đến các bên liên quan như nhà hoạch định chính sách, quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu khác và giới báo chí.

Tìm hiểu thêm về nội dung các khóa đào tạo dưới đây:

Năm 1 – 2018

Năm 2 – 2019

Năm 3 - 2020

Nghiên cứu & Báo cáo

Trong quá trình triển khai dự án, nhóm nghiên cứu của FSPPM đưa ra những phân tích chuyên sâu và cung cấp các dữ liệu cho những vấn đề mới đang được quan tâm, cũng như bổ sung những khuyến nghị chính sách phù hợp hơn cho bản Đánh giá Chi tiêu Công của Myanmar đã được RI thực hiện trước đó. Bản phân tích này không đơn thuần chỉ là cập nhật, mà nó là sự cải tiến đáng kể cho bản báo cáo trước đó.

Bên cạnh đó, các bài viết chính sách do học viên tham dự phát triển trong quá trình tham dự các khóa học đã được các giảng viên của FSPPM hiệu chỉnh và được sử dụng làm nghiên cứu tình huống cho những khóa học tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về các nghiên cứu, báo cáo và bài viết chính sách dưới đây:

Báo cáo phân tích về Phân cấp ngân sách tại Myanmar

Sách hướng dẫn Minh bạch Ngân sách

Bài viết chính sách của Nhóm Bago

Bài viết chính sách của nhóm Nay Pyi Taw

Bài viết chính sách của nhóm Shan

Đối tác

IDRC – Canada: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) tài trợ cho nghiên cứu ở các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và thúc đẩy thay đổi tích cực trên quy mô lớn.

Renaissance Institute (RI) _ Myanmar: là một viện chính sách ở Myanmar tập trung hỗ trợ cải cách kinh tế của Myanmar.

Xem thêm chi tiết tại đây.