Học liệu mở

Dựa trên kinh nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts với Sáng kiến học liệu mở (OCW), FSPPM đã bắt đầu đưa tài liệu giảng dạy và nghiên cứu lên mạng. Đây không phải là một dự án đào tạo từ xa, mà là một nguồn tư liệu để những ai đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách có thể nâng cao kiến thức và khám phá những cách thức tiếp cận mới trong quá trình học tập và xây dựng giáo trình.

Các giảng viên được khuyến khích sử dụng tài liệu của FSPPM vào môn học của họ ở các trường đại học. Học viên có thể sử dụng những tài liệu này làm định hướng cho hoạt động học tập và nghiên cứu độc lập. Tất cả nội dung đều trực tuyến, từ đề cương môn học, bài giảng, danh mục tài liệu đọc và bài tập sử dụng trong các môn của chương trình Thạc sĩ Chính sách công. FSPPM còn phối hợp với các trường và học viện ở Việt Nam để xúc tiến việc sử dụng những công cụ đào tạo tiên tiến từ xa.

Lưu ý pháp lý:  Tài liệu học tập và giảng dạy được cung cấp miễn phí theo các điều kiện do OpenCourseWare của FSPPM quy định.

Dựa trên kinh nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts với