Giữ kết nối

Có nhiều cách khác nhau để cựu học viên có thể giữ kết nối với mạng lưới FSA và FSPPM.

Trở thành cộng sự của chúng tôi. Cựu học viên chính là những cộng sự quý giá của FSPPM. Nếu bạn đang công tác tại một tổ chức có nhu cầu tuyển thực tập sinh hoặc nhân viên toàn thời gian phù hợp với sinh viên của FSPPM, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng cựu học viên có thể chia sẻ kinh nghiệm bản thân với sinh viên hiện tại của Trường hoặc xuất bản câu chuyện của mình trên trang web của FSPPM. Nếu bạn có câu chuyện để kể, vui lòng chia sẻ với chúng tôi qua email alumni.fsppm@fulbright.edu.vn.

Cập nhật thông tin. Để có thể cập nhật những tin tức mới nhất tại FSPPM cũng như các hoạt động thú vị của FSA, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn. Nếu bạn vừa thay đổi thông tin liên lạc, xin vui lòng cập nhật cho chúng tôi qua mẫu đơn bên tay phải.

Xin lưu ý rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn đều được giữ kín và chỉ lưu hành nội bộ trong FSPPM. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai, trừ khi bạn chọn công khai thông tin của mình đến với các cựu học viên khác và sinh viên hiện tại.

Giữ liên lạc. Kết nối với FSPPM và các hoạt động mới nhất của chúng tôi qua Facebook tại FSPPM fan page, hoặc tham gia các hoạt động của cựu học viên FSA tại FSA Facebook Group.

Cập nhật thông tin liên lạc của bạnPhụ trách công tác FSA

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến cựu học viên:

1. Nguyễn Quý Tâm, Phụ trách Phòng công tác CHV

Email: tam.nguyen@fulbright.edu.vn 

2. Nguyễn Đỗ Phương (FSA 2003), Nhóm chuyên trách FSA

Email: Ndphuong76@yahoo.com

3. Trần Hải Yến (FSA 2003), Nhóm chuyên trách FSA

Email: Yen2002@gmail.com

 

Email: alumni.fsppm@fulbright.edu.vn