Ban liên lạc cựu học viên

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sỹ của chương trình chính sách công và các chương trình khác tại FSPPM sẽ trở thành thành viên trọn đời của mạng lưới Hội cựu học viên Fulbright (FSA). Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về Chính sách Cựu sinh viên FSPPM tại đây [insert pdf].

Ban Đại diện: là đại diện do các lớp bầu chọn. Ban đại diện sẽ thống nhất tôn chỉ, sứ mạng và cương lĩnh hoạt động của FSA.

Tên Lớp
Phạm Xuân Bình F01
Từ Minh Thiện F03
Hoàng Công Nam F04
Phan Hoàng Quân F05
Nguyễn Thị Song Anh F06
Đoàn Thị Thu Hoài F07
Trần Thị Hải Yến F08, MPP8
Nguyễn Phương Lam F09
Huỳnh Văn Hiệu F10
Trần Hữu Ủy F11
Trịnh Hải Tùng F12
Lê Trung Nam F13
Bùi Huy Bình MPP1
Châu Ngô Anh Nhân MPP2
Hoàng Văn Thành  MPP3
Trần Thùy Giang MPP4
Trần Ngọc Trung Nhân MPP5
Trần Đăng Phúc MPP6
Hồ Hải Long MPP7
Phạm Anh Dũng MPP8
Vũ Ngọc Bảo MPP2019
Bùi Thanh Minh MPP20-PA
Võ Thành Trung MPP20-LM
Nguyễn Quỳnh Chi MPP21-PA
Nguyễn Khiêm MPP21-LM


Thường trực Ban đại diện: chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai các hoạt động cũng như sáng kiến của FSA theo sự thống nhất của Ban đại diện. Thành phần Thường trực Ban Đại diện bao gồm:

Tên Lớp Vai trò
Lê Trung Nam F13 Trưởng ban
Nguyễn Phương Lam F09 Phó ban
Hoàng Công Nam F04 Thành viên
Phan Hồng Quân F05 Thành viên
Nguyễn Thị Song Anh F06 Thành viên
Trần Thị Hải Yến F08, MPP8 Thành viên
Nguyễn Khiêm MPP21-LM Thành viên
Nguyễn Quý Tâm FSPPM Đại diện FSPPM