Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - chuyên ngành Phân tích Chính sách

Điều kiện dự tuyển

 • Đối tượng tuyển sinh:

Nhóm 1: Các cán bộ đến từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ đến từ Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập.
Nhóm 2: Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp.

Nhóm 3: Cán bộ làm việc trong các cơ quan của Nhà nước Lào, có quốc tịch Lào (ứng tuyển theo học bổng Chương trình hợp tác Mekong - Hoa Kỳ (Mekong – U.S. Partnership - MUSP))

 • Có tối thiểu 01 bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên (không phân biệt chuyên ngành, hình thức đào tạo). Các ứng viên có bằng tốt nghiệp chưa đạt loại khá trở lên cần tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian. 
 • Đã hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với các ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc nhóm ngành Kinh tế hoặc Quản lý.

Hồ sơ dự tuyển 

 • Mở hồ sơ trực tuyến
 • Bài tiểu luận (500 – 700 từ). Xem gợi ý viết bài tiểu luận tại đây (*)
 • Ảnh chân dung (kích thước 3x4 cm)
 • Bản quét (scan, không cần công chứng) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học, nếu có)
 • Bản quét (scan) các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
 • Bản quét (scan) chứng chỉ tiếng Anh (khuyến khích nhưng không bắt buộc) trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ nhập học):
  • Duolingo English Test tối thiểu 90 điểm; IELTS quốc tế tối thiểu 5.5; iBT TOEFL tối thiểu 46; TOEIC 4 kỹ năng: Nghe tối thiểu 400 – Đọc tối thiểu 385 – Nói tối thiểu 160 – Viết tối thiểu 150; hoặc Aptis ESOL International Certificate tối thiểu B2;
  • Hoặc chứng chỉ B2 của các đơn vị sau: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG-HN, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Học viện An Ninh Nhân Dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tây Nguyên, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc Gia TP.HCM, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Ngoại Thương, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Lạc Hồng; hoặc
  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành Tiếng Anh; hoặc 
  • Bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học mà ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Anh (không qua phiên dịch).

Hình thức tuyển sinh: Phỏng vấn (**)

Quy trình tuyển sinh

 • Hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu và thời gian quy định
 • Ứng viên có hồ sơ đạt điều kiện được mời tham gia phỏng vấn
 • Kết quả xét tuyển dựa vào:
  • Chất lượng bài tiểu luận
  • Kết quả phỏng vấn
  • Tiềm năng đóng góp cho xã hội.

* Ứng viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho bài tiểu luận. 
** Phỏng vấn được thực hiện bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.


Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý

Điều kiện dự tuyển

 • Đối tượng tuyển sinh: Các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian
 • Đã hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với các ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc nhóm ngành Kinh tế hoặc ngành Quản lý.

Hồ sơ dự tuyển

 • Mở hồ sơ trực tuyến
 • Bài tiểu luận (600-800 từ). Xem gợi ý viết bài tiểu luận tại đây (*)
 • Ảnh chân dung (kích thước 3x4 cm)
 • Bản quét (scan, không cần công chứng) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học nếu có)
 • Bản quét (scan) các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
 • Bản quét (scan) chứng chỉ tiếng Anh (khuyến khích nhưng không bắt buộc) trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển):                          
  • Duolingo English Test tối thiểu 90 điểm; IELTS quốc tế tối thiểu 5.5; iBT TOEFL tối thiểu 46; TOEIC 4 kỹ năng: Nghe tối thiểu 400 – Đọc tối thiểu 385 – Nói tối thiểu 160 – Viết tối thiểu 150; hoặc Aptis ESOL International Certificate tối thiểu B2;
  • Hoặc chứng chỉ B2 của các đơn vị sau: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG-HN, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Học viện An Ninh Nhân Dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tây Nguyên, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc Gia TP.HCM, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Ngoại Thương; hoặc
  • Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học ngành Tiếng Anh; hoặc 
  • Bằng tốt nghiệp Đại học hay sau Đại học mà ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Anh (không qua phiên dịch).

Hình thức tuyển sinh: Phỏng vấn (**)

Quy trình tuyển sinh

 • Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và thời hạn quy định
 • Phỏng vấn
 • Kết quả xét tuyển dựa vào:
  • Chất lượng bài tiểu luận
  • Kết quả phỏng vấn
  • Tiềm năng đóng góp cho xã hội.

* Ứng viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho bài tiểu luận.
** Phỏng vấn được thực hiện bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.


Gặp gỡ Ban Tuyển sinh

Đặt lịch hẹn tư vấn cá nhân

Đặt lịch tại đây

 

 

Mốc thời gian tuyển sinh