Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - chuyên ngành Phân tích Chính sách

Điều kiện dự tuyển

 • Đối tượng tuyển sinh:

Nhóm 1: Các cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến từ khu vực công; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên từ các trường đại học trong và ngoài nước (*)

Nhóm 2: Các quản lý, nhân viên đến từ khu vực phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp

 • Có bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt chuyên ngành, hình thức đào tạo)
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian
 • Đã hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với các ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc nhóm ngành Kinh tế hoặc Quản lý.

(*) Đối với những ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi từ các trường ĐH thì không yêu cầu 2 năm kinh nghiệm.

Hồ sơ dự tuyển trực tuyến

 • Đơn đăng ký trực tuyến (theo mẫu)
 • Bài tiểu luận (500 – 700 từ). Xem gợi ý viết bài tiểu luận tại đây
 • Ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm)
 • Bản quét (scan) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học, nếu có).

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

***Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước, Ứng viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2021 không yêu cầu tham dự thi tuyển và miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào.

Các môn thi tuyển

 1. Kỹ năng định lượng (60 phút)
 2. Tiếng Anh (60 phút).

Xem thêm mẫu một số dạng câu hỏi thi tại đây.

Điều kiện được miễn thi tiếng Anh đầu vào

Ứng viên được miễn môn thi tiếng Anh đầu vào nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Chứng chỉ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển): IELTS quốc tế tối thiểu 5.5; iBT TOEFL tối thiểu 61; TOEIC (L-R) tối thiểu 600; hoặc Chứng chỉ B2 của các đơn vị sau: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG-HN, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Học Viên An Ninh Nhân Dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn; hoặc
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành tiếng Anh; hoặc 
 • Bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh (không qua phiên dịch)

Ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ tham gia thi tiếng Anh đầu vào theo lịch thi của trường.

Quy trình tuyển sinh*

 • Hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu và thời gian quy định
 • Thi tuyển sinh (bằng Tiếng Việt)
 • Ứng viên đạt từ 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi sẽ được mời tham gia phỏng vấn
 • Kết quả trúng tuyển dựa vào:
  • Kết quả bài thi
  • Chất lượng bài tiểu luận
  • Kết quả phỏng vấn
  • Tiềm năng đóng góp cho xã hội.

** Ứng viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho bài tiểu luận.

** Phỏng vấn được thực hiện bằng Tiếng Anh

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý

Điều kiện dự tuyển

 • Đối tượng tuyển sinh: Các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian.
 • Đã hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với các ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc nhóm ngành Kinh tế hoặc ngành Quản lý.

***Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước, Ứng viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2021 không yêu cầu tham dự thi tuyển và miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào.

Hồ sơ dự tuyển trực tuyến

 • Đơn đăng ký trực tuyến (theo mẫu)
 • Bài tiểu luận (600-800 từ). Xem gợi ý viết bài tiểu luận tại đây.
 • Ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm)
 • Bản quét (scan) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học nếu có).
 • Bản quét (scan) chứng chỉ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm (không bắt buộc)              
  • IELTS quốc tế tối thiểu 5.5; iBT TOEFL tối thiểu 61; TOEIC (L-R) tối thiểu 600; hoặc Chứng chỉ B2 của các đơn vị sau: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG-HN, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Học Viên An Ninh Nhân Dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn; hoặc
  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành tiếng Anh; hoặc 
  • Bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh (không qua phiên dịch).
 • Ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ tham gia thi tiếng Anh đầu vào theo lịch thi của trường.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Quy trình tuyển sinh **

 • Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và thời hạn quy định
 • Phỏng vấn
 • Kết quả xét trúng tuyển dựa vào:
  • Hồ sơ ứng tuyển
  • Chất lượng bài tiểu luận
  • Kết quả phỏng vấn
  • Tiềm năng đóng góp cho xã hội.

** Ứng viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho bài tiểu luận.

** Phỏng vấn được thực hiện bằng Tiếng Anh


Mốc thời gian tuyển sinh