Chương trình Đào tạo & Tuyển sinh

MPP - Phân tích chính sách

Chương trình MPP Phân tích chính sách trang bị kiến thức và kỹ năng giúp bạn phân tích, thiết kế, thực thi, và đánh giá chính sách. 

MPP - Lãnh đạo & Quản lý

Chương trình MPP Lãnh đạo & Quản lý trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn hoàn thiện năng lực quản lý và lãnh đạo.

Đào tạo ngắn hạn

Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý và Lãnh đạo được thiết kế riêng theo từng yêu cầu cụ thể từ phía đối tác.

Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam

Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam là một diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp của Việt Nam.

Kiểm định NASPAA

Chương trình MPP tại FSPPM là chương trình cao học về chính sách công đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm định NASPAA. 

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chương trình, tiêu chí tuyển sinh, trình độ tiếng Anh...

Tin tức & sự kiện

Lịch học