Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright khởi nguồn từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) - dự án hợp tác giữa Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Được thành lập năm 1995 ngay trước khi hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, FETP đã chiếm vị trí đặc biệt trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với chương trình giảng dạy được thiết kế dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên phong về chính sách công và quản lý của Trường Harvard Kennedy kết hợp nhuần nhuyễn với những hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam, trong hơn hai mươi năm (1995-2016), FETP đã góp phần đào tạo một thế hệ lãnh đạo và quản lý mới ở Việt Nam trong suốt thời kỳ đất nước bắt đầu mở cửa và tiếp cận với kinh tế thị trường. 

Sau hai thập kỷ, FETP đã xác lập được uy tín của mình như một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu chính sách công đẳng cấp quốc tế. Với vị thế cầu nối, FETP đã đóng vai trò trung tâm trong các thảo luận chính sách giữa Đại học Harvard và Chính phủ Việt Nam và đóng góp quan trọng vào việc kiến tạo một không gian đối thoại chính sách thẳng thắn và mang tính xây dựng ở Việt Nam. 

Từ di sản quý giá này, năm 2016, FETP được phát triển thành Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam với tham vọng vươn tới đẳng cấp quốc tế. 

Nền tảng học thuật xuất sắc và cơ chế quản trị đại học tiên tiến đã giúp Trường Fulbright nhanh chóng ghi tên mình vào bản đồ các trường chính sách công toàn cầu. Tháng 7/2019, Trường Fulbright đã trở thành trường chính sách công đầu tiên của Đông Nam Á hoàn thành kiểm định của NASPAA (tổ chức kiểm định quốc tế cho các chương trình đào tạo sau đại học trong lĩnh vực chính sách công, hành chính công và quản lý công), sớm trước thời hạn một năm. Chứng nhận vàng từ cơ quan kiểm định quốc tế uy tín nhất về chính sách công này là cột mốc quan trọng trên hành trình vươn tới đẳng cấp khu vực và toàn cầu của Trường Fulbright.

Các cột mốc quan trọng

 • 1995

  Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP) liên kết với Đại học Harvard, Hoa Kỳ. 

 • 2008

  Triển khai Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công đầu tiên ở Việt Nam.

 • 2016

  Trường Đại học Fulbright Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. FETP trở thành Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) - đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam.

 • 2017

  Trở thành thành viên của NASPAA.

 • 2019

  Chính thức đạt chuẩn kiểm định quốc tế của NASPAA.