"Bản chất của giáo dục đa văn hoá là đạt tới sự thấu cảm - năng lực nhìn thế giới như những người khác nhìn nó, cũng như năng lực chấp nhận khả năng những người khác có thể thấy được những điều mà chúng ta đã không nhận thấy, hoặc có thể nhìn thấy nó chính xác hơn."

— Thượng Nghị sỹ J. William Fulbright

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Đại học Fulbright Việt Nam được đặt theo tên của Thượng Nghị sĩ J.William Fulbright, một Thượng nghị sĩ giàu uy tín của Quốc hội Hoa Kỳ, người đã cống hiến cả sự nghiệp để thúc đẩy tính đa dạng và dung hợp. Đây cũng chính là kim chỉ nam cho văn hóa tổ chức của chúng tôi.

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng sức mạnh của mình dựa trên sự đa dạng, được hiểu theo nghĩa rộng của từ này. Bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với phẩm giá cá nhân và từ mục tiêu cống hiến cho sự nghiệp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng học tập phản ánh sự đa dạng vốn có của xã hội Việt Nam và thế giới. 

Chúng tôi tin rằng cộng tác với những người có bản sắc, trải nghiệm cuộc sống và đức tin khác mình là một đặc thù của nền giáo dục tiên tiến. Đây cũng là đòi hỏi tiên quyết đối với một công dân của trách nhiệm của đất nước và thế giới. Tại Fulbright, các sinh viên, giảng viên và nhân viên làm việc cùng nhau để thấu hiểu, đồng cảm và trưởng thành từ những quan điểm khác biệt của mỗi cá nhân.