Chào mừng bạn đến với mạng nội bộ FSPPM!

FSPPM Intranet là cổng thông tin cho vô số tài nguyên tại Trường Quản lý và Chính sách công Fulbright dành cho sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên hiện tại.

Bạn là:

Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu FSPPM của bạn để có quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trực tuyến của bạn.

Thông báo bảo mật

FSPPM Intranet cung cấp quyền truy cập vào thông tin bí mật. Vui lòng đảm bảo bạn đăng xuất và đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng.