Liên hệ

Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright

Địa chỉ:        105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại:   (84-28) 7303-2255

Email:         info.fsppm@fulbright.edu.vn

Quý danh
*
Email
*
Chủ đề
*
Nội dung

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý