Từ điển thuật ngữ giúp sinh viên có thể nhanh chóng tra những thuật ngữ được sử dụng ở cả tiếng Anh và tiếng Việt. Từ điển này được quản lý bởi Phòng Đào tạo, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright.

Nếu có bất kỳ phản hồi hoặc yêu cầu thêm thuật ngữ mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ academicaffairs.fsppm@fulbright.edu.vn.

Chọn danh mục
Tìm kiếm
FSPPM
Glossary
English-Vietnamese