Học bổng dành cho Học viên Lào – Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

Học bổng dành cho Học viên Lào – Chương trình Thạc sĩ Chính sách công trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mekong – Hoa Kỳ

Xem thêm

Hỗ trợ tài chính

Những học viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính từ Trường Fulbright. 

Ngoài ra, học viên còn nhận được Hỗ trợ tài chính từ Cựu học viên FSPPM.