Nghiên cứu chính sách là một quá trình sống động. Luôn xuất hiện các cách nhìn mới đối với các vấn đề chính sách cũ, đồng thời cuộc sống luôn tiến về phía trước lại đặt ra những vấn đề chính sách mới cần giải đáp. Trong mục này, các bạn sẽ tìm thấy một mẫu đại diện các nghiên cứu đang trong quá trình thực hiện của các giảng viên và nhà nghiên cứu của FSPPM.

Đây là các nghiên cứu chưa được xuất bản chính thức. Một số bài nghiên cứu có thể đang trong quá trình phản biện hoặc chuẩn bị được xuất bản. Trừ khi được ghi rõ trên trang bìa, bạn đọc có quyền trích dẫn lại nội dung nghiên cứu mà không cần xin phép trước. Cách trích dẫn các bài nghiên cứu của FSPPM: Tác giả (năm xuất bản). Tiêu đề. Số ấn bản/Tháng. Nghiên cứu đang thực hiện của FSPPM.

Nghiên cứu đang thực hiện