Ấn phẩm mới
11/12/2019

TS. Yooil Bae,

Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Springer, 2019

06/11/2019

TS. Huỳnh Thế Du

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Springer, 2019

19/02/2019

PGS. TS. Yooil Bae 

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright 

NXB Moonwoo-Sa, Hàn Quốc, 2018

23/06/2017

TS. Yooil Bae

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Palgrave Macmillan, 2017

15/07/2015

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Giám đốc MPP, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Công An Nhân Dân 2015

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý