GS. TS. Anthony Saich

Anthony Saich
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard

GS. Anthony Saich là chuyên gia hàng đầu về chính sách xã hội và hệ thống nhà nước của Trung Quốc. GS. Saich viết rất nhiều bài về sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc. Ông hiện đang giữ chức giám đốc Viện Ash của Trường Harvard Kennedy và là Giáo sư danh hiệu Daewoo về quan hệ quốc tế.

GS. Saich là tác giả của nhiều cuốn sách về sự phát triển của Trung Quốc như Chính sách khoa học của Trung Quốc trong thập niên 1980 (1989); Vấn đề cách mạng ở đất nước Trung Quốc của Mao (1994, cùng với David E. Apter); Đường đi đến quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc (1996); Quản trị quốc gia và chính trị ở Trung Quốc (2004); Cung cấp hàng hóa công ở Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi (2008). Ông cũng vừa hoàn thành công tác biên tập cuốn sách về quá trình đô thị hóa của Trung Quốc (2008, cùng với Shahid Yusuf).

Quay lại