GS. TS. Ari Kokko

Ari Kokko
Học giả quốc tế, Trường Kinh doanh Copenhagen

Ari Kokko là giáo sư chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Trường Kinh doanh Copenhagen (CBS) và là chuyên gia phân tích năng động về một loạt những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và quốc tế hoá. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong khu vực Nordic. Ông là uỷ viên Hội đồng Quản trị tổ chức SIDA, chủ tịch sáng kiến của chính phủ Thuỵ Điển về phát triển năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Thuỵ Điển. Ông điều hành Trung tâm Doanh nghiệp Quốc tế và Thị trường mới nổi tại CBS và chú trọng vào vai trò của thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển. Trong những năm gần đây, ông chuyển trọng tâm nghiên cứu sang Trung Quốc và Đông Á. Ông cũng tham gia làm cố vấn cho nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế trong khu vực. Giáo sư Kokko có bằng tiến sĩ danh dự về khoa học kinh tế tại Đại học Tartu.

Quay lại