GS. TS. Brian Quinn

Brian Quinn
Học giả quốc tế, Trường Luật, Đại học Boston College

GS. Brian JM Quinn tham gia giảng dạy tại trường Luật Đại học Boston College từ năm 2008. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào luật doanh nghiệp, thiết lập cấu trúc giao dịch, luật giao dịch, và đặt hàng riêng lẻ. Trước đó, ông là giảng viên về Quản trị & Thực tiễn Doanh nghiệp tại Trường Luật Stanford. Trước khi đến Stanford, ông là cố vấn luật riêng cho hãng Cooley Godward ở Palo Alto, tại đó ông đại diện cho khách khàng là các doanh nghiệp công nghệ đã niêm yết và chưa niêm yết về các giao dịch M&A.

GS. Quinn đã từng là Đại diện thường trú của Viện Phát triển Quốc tế của Harvard, quản lý các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Harvard tại Việt Nam. Giáo sư Quinn viết nhiều nghiên cứu về đề tài luật quản trị, cấu trúc giao dịch, và giao dịch riêng lẻ. Các bài nghiên cứu của ông được xuất bản ở nhiều tạp chí khoa học trong đó có UC Davis Law Review, University of Cincinnati Law Review....

GS. Quinn thường xuyên được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông về các phân tích luật và bình luận các thương vụ M&A. Ngoài ra, giáo sư Quinn cũng có nhiều nghiên cứu về các vấn đề cải cách luật pháp ở các nước hậu xã hội chủ nghĩa ở Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. GS. Quinn là thành viên của Hội đồng Ủy thác Quỹ Đổi mới Đại học ở Việt Nam (TUIV). TUIV là tổ chức được thành lập theo điều luật 501(c)(3) với sứ mạng cải thiện sự đổi mới thể chế trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Ông là học giả quốc tế của Trường Fulbright tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Quinn nhận được phần thưởng Giáo sư danh dự Emil Slizewski dành cho giảng viên xuất sắc và giải thưởng kép Provost's 2012 cho thành tựu ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy.

Quay lại