TS. Bùi Văn Nam Sơn

Bùi Văn Nam Sơn
Giảng viên thỉnh giảng

TS. Bùi Văn Nam Sơn là giảng viên thỉnh giảng, giảng dạy môn Triết học tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Triết học, Xã hội học và Trung Quốc học tại trường W. von Goethe Frankfurt/M, CHLB Đức. Ông nhận được giải thưởng "Tinh hoa giáo dục quốc tế" (2006) của Đại học quốc gia Hà nội và Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh (nay là Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh) cho bản dịch và chú giải "Phê phán lý tính thuần túy". Ông xuất bản sách "Trò chuyện Triết học" và Tủ sách Triết học cho bạn trẻ. Ông cũng dịch, giới thiệu và chú giải sách của nhiều triết gia trên thế giới như Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Max Weber, John Stuart Mill, Edmund Husserl.

Quay lại