Châu Văn Thành

Châu Văn Thành
Giảng viên thỉnh giảng, Nguyên Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Ông Châu Văn Thành là giảng viên thỉnh giảng môn Kinh tế học vĩ mô và môn Chính sách phát triển. Ông Thành đã lãnh đạo đội ngũ giảng dạy của Trường Fulbright với vai trò Giám đốc Đào tạo từ năm học 2000-2001 đến 2007-2008. Ông hiện là giảng viên khoa Kinh tế Phát triển tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông Thành có bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của Viện Khoa học Xã hội, Hà Lan.

Quay lại