GS. TS. Clifford J. Shultz II

Clifford J. Shultz II
Học giả quốc tế, Đại học Loyola Chicago

Cliff Shultz là giáo sư và chủ nhiệm Kellstadt về Marketing ở trường Kinh doanh Quinlan, thuộc Đại học Loyola Chicago. Ông có bằng PhD, M. Phil, và MA từ Đại học Columbia Thành phố New York, và bằng B.A. từ Đại học DePauw. Trước khi gia nhập Loyola, TS. Shultz là giáo sư và chủ tịch Quỹ Marley ở trường Kinh doanh W. P. Carey và Trường Quản lý và Kinh tế Nông nghiệp tại Đại học Arizona State. Ông cũng giảng dạy tại Trường Cao học thuộc Đại học Columbia, Đại học Zagreb, Đại học Rijeka, Đại học Kinh tế Tp. HCM và Đại học Marketing, Trường Kinh tế Thụy Điển, Đại học Tây Australia, Đại học Munich, ...

GS. Cliff Shultz là học giả Fulbright (Croatia và Việt Nam), và Học giả thỉnh giảng tại Chương trình Đông Dương của Viện Phát triển Quốc tế Harvard, và hiện là giảng viên quốc tế của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Harvard-Fulbright (hiện nay là Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright).

Quay lại