Đặng Văn Thanh

Đặng Văn Thanh
Giảng viên thỉnh giảng, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật, Giảng viên môn Kinh tế học, Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Ông Đặng Văn Thanh là giảng viên môn Kinh tế học Vi mô trong học kì Thu và là đồng giảng viên môn Thẩm định Đầu tư Phát triển trong học kỳ Xuân. Ông đã tốt nghiệp khóa Kinh tế học Ứng dụng dùng cho Phân tích Chính sách (năm học 1997-1998) của FETP (hiện nay là Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright - FSPPM). Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Quay lại