Doãn Thị Thanh Thủy

Doãn Thị Thanh Thủy
Học viên MPP4; Trợ giảng

Trợ giảng môn Thẩm định đầu tư công

Chị Thủy hiện là học viên MPP4 của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Quay lại