GS. TS. Dwight H. Perkins

Dwight H. Perkins
Học giả quốc tế, Đại học Harvard
TS. Kinh tế học, Đại học Harvard, Hoa Kỳ Cựu chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Harvard, Hoa Kỳ. GS. Dwight H. Perkins là cựu Chủ nhiệm Khoa Kinh tế tại Đại học Harvard. Trong vòng 15 năm (1980-1995), ông là giám đốc Viện Phát triển Quốc tế của Harvard (HIID). Dwight Perkins là chuyên gia hàng đầu về công nghiệp hóa tại Đông Á và là tác giả và chủ biên của 12 cuốn sách về lịch sử và phát triển kinh tế trong khu vực Đông Á.

GS. Perkins đã từng là cố vấn và chuyên gia tư vấn về chính sách kinh tế và cải cách cho các chính phủ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Dưới sáng kiến của giáo sư Perkins, Đại học Harvard đã bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ cuối thập niên 1980. Ông là tác giả và thành viên nhóm soạn thảo nhiều công trình nghiên cứu của Harvard về nền kinh tế Việt Nam như Theo hướng rồng bay (1994) và Lựa chọn thành công (2008).

Quay lại