Hồ Bá Tình

Hồ Bá Tình
Trợ giảng - Học viên MPP1, khóa 2009-2010

Email: tinh.ho.fsppm@fulbright.edu.vn

Ông Hồ Bá Tình hiện là Trợ giảng tại Trường Chính sách công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Trong công tác giảng dạy, ông Tình là thành viên Ban giảng viên trong các môn học Vĩ mô, Phân tích tài chính.

Ông Tình có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và tư vấn chiến lược tại các doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Việt Nam như TTC Group, SCIC, Him Lam. Ông Tình có kiến thức chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, phân tích doanh nghiệp và kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh công việc chuyên môn, ông Tình cũng thường xuyên tham gia công tác viết các bài báo tại các tờ báo lớn như Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Đầu tư, Sài Gòn Giải Phóng... Hiện nay, ông Tình đang làm Trưởng ban biên tập cho chuyên trang đầu tư bất động sản CafeLand.

Ông Hồ Bá Tình tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003, có bằng thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright vào năm 2010.

Quay lại