Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng
Giảng viên tập sự kiêm Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển chương trình

Email: thang.hoang@fulbright.edu.vn

Hoàng Văn Thắng hiện là Giảng viên tập sự, kiêm Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển Chương trình tại Trường Chính sách Công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Ông Thắng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách Công năm 2013 tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Sau khi tốt nghiệp, ông Thắng làm phân tích đầu tư về các dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản, sau đó là Giảng viên của Khoa Quản lý Nhà nước, và Trưởng ban Nghiên cứu của Viện Chính sách Công tại Đại học Kinh tế Tp. HCM đến năm 2017.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông Thắng bao gồm: phát triển vùng và địa phương, phát triển doanh nghiệp, mô hình hợp tác công tư (PPP). Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và tư vấn, hiện nay ông Thắng cũng tham gia vào hoạt động giảng dạy các môn học Thẩm định Đầu tư côngKinh tế lượng ứng dụng, Phát triển vùng và địa phương, Thực thi chính sách.

Quay lại