TS. Huỳnh Nhật Nam

Huỳnh Nhật Nam
Giảng viên, Nghiên cứu viên cao cấp

Trong vai trò Nghiên cứu viên cao cấp, ông Nam hỗ trợ Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright trong việc thực hiện dự án dữ liệu lớn đô thị tài trợ bởi Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF). Ông Nam đồng thời giúp đề xuất các chương trình nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn có liên quan đến chính sách.

Trước khi tham gia Đại học Fulbright Việt Nam, ông Nam đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các đại học Úc và chính phủ Úc trong các dự án tài trợ bởi chính phủ và khối tư nhân về phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Trong thời gian làm việc tại Sở Giao thông bang New South Wales (2017-2018), ông Nam quản lý và tham gia trực tiếp vào việc xây dựng các mô hình giao thông chiến lược phục vụ quy hoạch giao thông công cộng cho vùng Đại đô thị Sydney.

Trước đó, ông Nam là trưởng nhóm nghiên cứu Mô phỏng và Mô hình hóa Cơ sở hạ tầng tại Viện SMART Infrastructure Facility, Đại học Wollongong. Nhóm nghiên cứu và SMART tham gia hợp tác rộng rãi với nhiều cơ quan trong chính phủ bang New South Wales và các đại học tại Úc trong các dự án phân tích dữ liệu về logistics đường sắt, dự báo dân số và nhân khẩu, nhu cầu giao thông đô thị, và khí thải giao thông đường bộ.

Quay lại