TS. Huỳnh Thế Du

Huỳnh Thế Du
Giảng viên

TS. Huỳnh Thế Du là giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của ông gồm: Kinh tế đô thị, Phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng. Ông đã từng làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 1996-2005. Ông thường xuyên tham gia các thảo luận chính sách ở Việt Nam. Ông có các bài báo được đăng trên các tạp chí danh tiếng quốc tế. Ông Du đã học các ngành xây dựng dân dụng, quản trị kinh doanh, kinh tế học ứng dụng và chính sách công, kinh tế phát triển, và quản lý công ở bậc đại học và cao học.

Ông nhận bằng thạc sĩ quản lý công tại Trường Harvard Kennedy năm 2010 và bằng tiến sĩ tại Trường Kiến Trúc Harvard năm 2013.

Các môn giảng dạy

 • Kinh tế học vi mô dành cho Chính sách công
 • Kinh tế học khu vực công
 • Phát triển vùng và địa phương

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • Making Mega-Cities in Asia: Tales of Five CitiesRoles of New Town Development in Building Urban Infrastructure in Asian Cities.
 • Du Huynh and Jose Gomez-Ibanez (2017), Vietnam Chapter, The Urban Transport Crisis in Emerging Economies, edited by Dorina Pojani and Dominic Stead, Springer.
 • Du Huynh et al (2016), Urbanization and Improved Economic Performance, Chapter 4 in Vietnam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy, World Bank and Ministry of Planning and Investment.
 • Du Huynh and Richard Peiser (2015), From Spontaneous to Planned Urban Development and Quality of Life: the Case of Ho Chi Minh City, Applied Research Quality Life, Volume 10, pp.1-21, Published online: 08 December 2015, doi:10.1007/s11482-015-9442-7.
 • Du Huynh (2015), Phu My Hung New Urban Development in Ho Chi Minh City: Only a partial success of a broader landscape, International Journal of Sustainable Built Environment, Volume 4, June 2015, pp. 125-135. 
 • Du Huynh (2015), The Misuse of Urban Planning in Ho Chi Minh City, Habitat International, Volume 48, August 2015, pp. 11–19.
 • Du Huynh (2014), The Effects of Clustering on Office Rents: Empirical Evidence from the Rental Office Market in Ho Chi Minh City, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Volume 9, Issue 1, pp. 5-26.
 • Sanghoon Jung, Du Huynh, Peter G. Rowe (2013), The pattern of foreign property investment in Vietnam: The apartment market in Ho Chi Minh City, Habitat International 39, pp. 105-113.
 • Du Huynh (2013), The Treatise on the Market Economy with Socialist Orientation in Vietnam, Thoi Dai Moi Journal, Issue 3, pp. 1-80.
 • Du Huynh (2012), The Transformation of Ho Chi Minh City: Issues in Managing Growth, Doctor of Design Dissertation at Harvard Graduate School of Design.

Ấn phẩm

 • Du Huynh and Jose Gomez-Ibanez (2017), Vietnam Chapter, The Urban Transport Crisis in Emerging Economies, edited by Dorina Pojani and Dominic Stead, Springer.
 • Du Huynh et al (2016), Urbanization and Improved Economic Performance, Chapter 4 in Vietnam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy, World Bank and Ministry of Planning and Investment.
 • Du Huynh and Richard Peiser (2015), From Spontaneous to Planned Urban Development and Quality of Life: the Case of Ho Chi Minh City, Applied Research Quality Life, Volume 10, pp.1-21, Published online: 08 December 2015, doi:10.1007/s11482-015-9442-7.
 • Du Huynh (2015), Phu My Hung New Urban Development in Ho Chi Minh City: Only a partial success of a broader landscape, International Journal of Sustainable Built Environment, Volume 4, June 2015, pp. 125-135.
 • Du Huynh (2015), The Misuse of Urban Planning in Ho Chi Minh City, Habitat International, Volume 48, August 2015, pp. 11–19.
 • Du Huynh (2014), The Effects of Clustering on Office Rents: Empirical Evidence from the Rental Office Market in Ho Chi Minh City, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Volume 9, Issue 1, pp. 5-26.
 • Sanghoon Jung, Du Huynh, Peter G. Rowe (2013), The pattern of foreign property investment in Vietnam: The apartment market in Ho Chi Minh City, Habitat International 39, pp. 105-113.
 • Du Huynh (2013), The Treatise on the Market Economy with Socialist Orientation in Vietnam, Thoi Dai Moi Journal, Issue 3, pp. 1-80
 • Du Huynh (2012), The Transformation of Ho Chi Minh City: Issues in Managing Growth, Doctor of Design Dissertation at Harvard Graduate School of Design.

Hội nghị

 • Quality of Life Conference in Seoul National University in August 2016.

Quay lại