TS. Huỳnh Trung Dũng

Huỳnh Trung Dũng
NCS Tiến sĩ, Giảng viên Chính sách công

Ông Huỳnh Trung Dũng là giảng viên Chính sách công của Học viện YSEALI và Trường Chính sách công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành phân tích chính sách tại Trường Cao học Pardee RAND (trực thuộc RAND Corporation, Hoa Kỳ), ông Dũng quan tâm nghiên cứu về kinh tế chính trị, an ninh, hoạch định chính sách và quản lý chiến lược ở châu Á. Tại RAND, ông đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu về chính sách an ninh, quốc phòng và y tế, ngoài khóa thực tập nghiên cứu 3 tháng về quan hệ Hoa Kỳ - Đông Nam Á tại Lawrence Livermore National Lab (LLNL), ở California.

Trước khi gia nhập RAND, ông Dũng là giảng viên về quản lý, chính sách và lãnh đạo tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (hiện là FSPPM tại Đại học Fulbright Việt Nam) và Đại học RMIT Việt Nam sau khi công tác 8 năm tại Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Dũng có bằng thạc sỹ chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) và bằng cử nhân ngoại giao, kỹ thuật và ngoại thương (Việt Nam).

Quay lại