Huỳnh Trung Dũng

Huỳnh Trung Dũng
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Email: dunght@fetp.edu.vn

 

Ông Huỳnh Trung Dũng là giảng viên môn học Quản lý công và Lãnh đạo Khu vực công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ tháng 6/2015. Trước đó ông giảng dạy quản trị chiến lược, thuật lãnh đạo, quản trị nhân sự và kinh doanh quốc tế tại trường Đại học RMIT Việt Nam từ 2011. Ông Dũng đã từng công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh trong tám năm. Ông có bằng Thạc sĩ chính sách công tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore và bằng cử nhân tại Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao Việt Nam. 

Quay lại