TS. Huỳnh Trung Dũng

Huỳnh Trung Dũng
Giảng viên Chính sách công

Ông Huỳnh Trung Dũng phụ trách công tác đào tạo Chính sách công của Học viện YSEALI và là giảng viên của trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Ông Dũng nghiên cứu về quan hệ quốc tế, kinh tế chính trị, và hoạch định chính sách ở châu Á-Thái Bình Dương. Từ 2016 đến 2021, ông nghiên cứu tại RAND Corporation (Hoa Kỳ), nơi ông tham gia nhiều dự án về chính sách an ninh, quốc phòng và y tế, ngoài khóa nghiên cứu về quan hệ Hoa Kỳ – Đông Nam Á tại Lawrence Livermore National Lab (LLNL), California.

Trước khi gia nhập RAND, ông Dũng là giảng viên về chính sách công, lãnh đạo và quản trị chiến lược tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (hiện là FSPPM tại Đại học Fulbright Việt Nam) và Đại học RMIT Việt Nam, sau khi công tác 8 năm tại Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Dũng có bằng tiến sĩ chuyên ngành phân tích chính sách tại Trường Cao học Pardee RAND (Hoa Kỳ), thạc sỹ chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) và cử nhân ngoại giao và ngoại thương (Việt Nam).

Quay lại