GS. TS. James Riedel

James Riedel
Học giả quốc tế, Giáo sư danh hiệu William L. Clayton ngành Kinh tế học Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins University School of Advanced International Studies

GS. James Riedel là giáo sư danh hiệu William L. Clayton tại Trường Advanced International Studies, Đại học Johns Hopkins, từ năm 1976. Trọng tâm nghiên cứu của ông là kinh tế phát triển, tài chính quốc tế, lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế. Ông là thành viên hội đồng quản trị Quỹ mua bán nợ Vietnam (thuộc Dragon Capital Group). Ông từng tham gia tư vấn cho chính phủ Việt Nam và là cố vấn cho Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, OECD và các tổ chức quốc tế khác. Ông tham gia hội đồng cố vấn của Uỷ ban Hoa Kỳ về Nghiên cứu kinh tế châu Á và trung tâm nghiên cứu kinh tế của Hồng Kong. Ông là cán bộ nghiên cứu của viện Weltwirtschaft (Kiel), giảng viên thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Úc và Đại học Nuffield, Oxford và giáo sư Fulbright tại Việt Nam.

GS. James Riedel là Phó biên tập tờ Journal of Asian Economics và là thành viên ban cố vấn tổ chức Văn thư Kinh tế Thế giới và Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (The World Economy and Asia Pacific Economic Literature). Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách và bài nghiên cứ về kinh tế phát triển, tài chính quốc tế, và lý thuyết thương mại quốc tế; gần nhất là cuốn How China Grows: Investment, Finance, and Reform (Princeton University Press, 2007)

Quay lại