TS. Jonathan R. Pincus

Jonathan R. Pincus
Giám đốc đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Email: jonathan.pincus@gmail.com

Jonathan Pincus thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông là Giám đốc đào tạo và cố vấn nội dung đào tạo của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) thuộc Chương trình Việt Nam, Đại học Harvard. TS. Pincus là nhà kinh tế phát triển chuyên về khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu của ông tập trung vào các vấn đề thay đổi nông nghiệp, nghèo, bất bình đẳng và thị trường lao động. Ông cũng viết về các vấn đề kinh tế vĩ mô của khu vực Đông Nam Á và phương pháp luận kinh tế học phát triển. Trước khi tham gia Chương trình Việt Nam, ông là chuyên gia kinh tế cao cấp của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Qua đó ông đã thiết kế và triển khai các dự án tư vấn và đối thoại chính sách với Chính phủ Việt Nam. Trước khi công tác tại UNDP, ông là giảng viên kinh tế và chủ nhiệm Chương trình thạc sĩ Kinh tế học tại Trường Nghiên cứu Đông phương và Phi châu, Đại học London. TS. Pincus tốt nghiệp đại học Oberlin (Ohio), lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Cambridge (Anh Quốc). Ông có hai thập niên sống và làm việc ở Đông Nam Á, với thời gian công tác lâu dài ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Nghiên cứu/Ấn phầm

  • Dinh Vu Trang Ngan and Jonathan Pincus (2010), "Mobility and the Measurement of Well-Being in Hanoi and Ho Chi Minh City", Fulbright Economics Teaching Program, December.
  • From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance (2010), Rajawali Foundation Institute for Asia, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School and Kompas Gramedia Group, lead author.
  • Jonathan Pincus (2009), "Vietnam: Sustaining Growth in a Difficult Times", ASEAN Economic Bulletin, 26:1.
  • Jonathan Pincus and Daniel Seymour (2008), "Human Rights and Economics: The Conceptual Basis of Their Complementarity", Development Policy Review, 26:4.
  • Jonathan Pincus and John Sender (2008), "Quantifying Poverty in Vietnam: Who is Missing from the Vietnam Household Living Standard Survey", Vietnamese Studies, 3:1.
  • Jonathan Pincus and Vu Thanh Tu Anh (2008), "Vietnam Feels the Heat", Far Eastern Economic Review, May.

Quay lại