TS. Jonathan R. Pincus

Jonathan R. Pincus
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Email

Lĩnh vực quan tâm

 • Phát triển kinh tế, Phát triển kinh tế Đông Nam Á

Bằng cấp

 • PhD: 1994, Đại học Cambridge, Anh Quốc
 • M.Phil 1988, Đại học Cambridge, Anh Quốc
 • BA 1983, Đại học Oberlin, Hoa Kỳ

Tiểu sử

Tiến sĩ Jonathan Pincus, một nhà kinh tế học phát triển nổi tiếng chuyên về các quốc gia Đông Nam Á. Ông đã đảm nhiệm các công việc giảng dạy ở Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ và nhiều vai trò cố vấn chính sách cho các tổ chức đa phương ở Việt Nam, Indonesia, Philippines và Myanmar. Ông từng là Giám đốc đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP), tiền thân của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) từ năm 2008 đến 2013, và giúp thành lập Viễn Quỹ Rajawali về châu Á tại trường Harvard Kennedy. Tại Indonesia, ông đã làm việc với các nhà thiện nguyện và các trường đại học để tạo ra một mạng lưới các viện nghiên cứu chính sách công và khoa học xã hội liên kết với Đại học Northwestern ở Hoa Kỳ và Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London.

Các xuất bản nổi bật

 • Indonesia’s Narrowing Path to Prosperity, Anthem Press (forthcoming), with Gustav Papanek, M. Chatib Basri and Raden Pardede
 • “Is Southeast Asia Falling into a Latin American-Style Middle Income Trap?” in Swarnim Wagle and Kanni Wignaraja, eds, The Great Upheaval: Resetting Development Policy and Institutions in the Asia-Pacific, Cambridge University Press, with J. Gabriel Palma, 2022
 • “Contemporary Vietnam: State Effectiveness Under Conditions of Commercialization and Fragmentation,” in Jonathan London, ed., Routledge Handbook of Contemporary Vietnam, Routledge, 2022
 • “Welfare, Inequality and Opportunity in Contemporary Vietnam,” in Jonathan London, ed., Routledge Handbook of Contemporary Vietnam, Routledge, 2022, with Jonathan London, 2022
 • Economic Recovery and Progress Toward the SDGs: Vietnam in Multiple Transformations, UNDP Vietnam, 2021, with Nguyen Thang

Nghiên cứu

 • Nghèo đói và Hạnh phúc, Kinh tế vĩ mô, Tài chính phát triển, Kinh tế chính trị của sự phát triển

Các môn giảng dạy

 • Chính sách phát triển
 • Kinh tế vĩ mô

Quay lại