TS. Lê Việt Phú

Lê Việt Phú
Giảng viên Chính sách Môi trường

TS. Lê Việt Phú nghiên cứu và giảng dạy các chủ đề có liên quan đến kinh tế học môi trường, chính sách môi trường, và kinh tế lượng ứng dụng. Từ năm 2004-2008, ông nghiên cứu các vấn đề môi trường đang diễn ra tại Việt Nam như tác động kinh tế của việc khai thác nước ngầm, nước biển dâng, và biến đổi khí hậu tại Tiểu vùng Mekong.

TS. Phú nhận bằng tiến sĩ Kinh tế Môi trường từ trường Đại học California, Berkeley năm 2013, với chủ đề ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến năng suất mùa màng và thay đổi mục đích sử dụng đất tại Hoa Kỳ. Trước đó TS. Phú đã nhận bằng thạc sỹ Kinh tế Phát triển tại trường Đại học Quốc gia Úc năm 2004.

Các môn giảng dạy

 • Các phương pháp định lượng
 • Đánh giá chính sách
 • Chính sách và Kinh tế môi trường

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • Economic impact of air pollutionElectricity demand estimation.
 • Groundwater valuation
 • Reflection on Climate Policy: Science, Economics, and Extremes, with Anthony Fisher, Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 8(2): 307-27. Summer 2014.
 • Three Essays on the Impact of Climate Change and Weather Extremes on US Agriculture, PhD Dissertation (2013).
 • Contributed book chapters, in Agriculture, Livelihoods, and the Environment in the Lower Mekong Basin, SIRD, Malaysia (forthcoming, 2018):

Ấn phẩm

 • Reflection on Climate Policy: Science, Economics, and Extremes, with Anthony Fisher, Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 8(2): 307-27. Summer 2014.
 • Three Essays on the Impact of Climate Change and Weather Extremes on US Agriculture, PhD Dissertation (2013).
 • Contributed book chapters, in Agriculture, Livelihoods, and the Environment in the Lower Mekong Basin, SIRD, Malaysia (forthcoming, 2018). Hidden in Plain Sight: The Value of Groundwater Irrigation in Vietnam.
 • The Environmental-Economic Development Nexus in the Lower Mekong Basin: Hydropower Development, Climate Change, and Trans-boundary Water Cooperation.

Hội nghị

 • Lower Mekong Policy Forum on Energy, Agriculture, and Natural Resources in Da Nang, Vietnam (2017).
 • EfD Annual Meeting in Ethiopia (2017).
 • SEAREG Annual Meeting (2017).
 • Stimson Water and Energy Dialogues (2017).
 • SEI Annual Meeting (2015, 2016).
 • Lower Mekong Policy Forum on Environment, Agriculture, and Livelihoods in Siem Reap, Cambodia (2016).
 • Heartland Environmental and Resource Economics Workshop at UIUC (2012).
 • European Association of Environmental and Resource Economists in Rome (2011).

Quay lại