Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

Nguyễn Thị Hoài Nam
Trợ giảng

Email: mpp19.namnguyen@fulbright.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Hoài Nam hiện đang công tác trong ngành thuế của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Zion (ví điện tử Zalopay). Bà Nam từng là trợ giảng các môn Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học khu vực công và Thẩm định đầu tư công.

Bà Nguyễn Thị Hoài Nam tốt nghiệp Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2011, sau đó làm việc hơn 4 năm tại phòng Thanh tra thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của bà đề xuất một số giải pháp khi thiết kế và thực thi chính sách thuế bất động sản tại Việt Nam.

Quay lại