Nguyễn Vạn Phú

Nguyễn Vạn Phú
Giảng viên thỉnh giảng

Nguyễn Vạn Phú nguyên là Tổng thư ký tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ông đã có hơn 25 năm làm báo, bắt đầu là tờ Vietnam Investment Review từ lúc tờ tuần báo tiếng Anh này được thành lập vào năm 1991. Ông cũng từng giữ chuyên mục Business Beat trên tờ Vietnam News trong vòng 10 năm.

Ông là tác giả và dịch giả nhiều cuốn sách về tiếng Anh và quản trị kinh doanh. Sau đó ông chuyển sang làm cho nhóm báo Saigon Times trong năm 1997, đầu tiên là thư ký tòa soạn tờ báo tiếng Anh hàng ngày là tờ Saigon Times Daily, rồi làm thư ký tòa soạn và tổng thư ký tòa soạn tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tờ báo về kinh tế xuất bản hàng tuần.

Ông là tác giả và dịch giả cho nhiều quyển sách tiếng Anh về quản trị kinh doanh. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị của Saigon Times Foundation và Phó chủ tịch thường trực của VAPEC – TP.HCM.

Quay lại