GS. TS. Phạm Thị Hồng Vân

Phạm Thị Hồng Vân
Học giả quốc tế; TS. Kinh tế học, Đại học Oklahoma; GS. Đại học Salem State, Hoa Kỳ

Email: van.pham@salemstate.edu

GS. TS. Phạm Thị Hồng Vân là học giả Fulbright năm học 2015-2016. TS. Hồng Vân bắt đầu làm việc tại Salem State University với vai trò phó giáo sư từ năm 2007.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chính của TS. Hồng Vân là Kinh tế phát triển, Ngoại thương, Kinh tế đô thị, Phương pháp giảng dạy kinh tế học trực tuyến và bán trực tuyến và đào tạo kỹ năng tài chính cho chương trình phổ thông và đại học. Tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, TS. Hồng Vân tham gia giảng dạy kinh tế vi mô và tiếng Anh ứng dụng dành cho chính sách công. Bên cạnh các hoạt động ở trường Fulbright, TS. Vân còn là cộng tác viên của Trung tâm tư vấn giáo dục Hoa Kỳ trực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Phạm Thị Hồng Vân nhận học vị tiến sĩ và thạc sĩ kinh tế học của Đại học University of Oklahoma, Hoa Kỳ và bằng cử nhân của Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Quay lại