TS. Phạm Văn Đại

Phạm Văn Đại
Giảng viên Chính sách công, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Tiến sĩ Phạm Văn Đại nhận bằng Tiến sĩ kinh tế và tài chính tại Trường Kinh doanh Flinders, Úc. Trong hơn 10 năm làm kinh tế và tư vấn, các nghiên cứu của ông xoay quanh chiến lược tăng trưởng của các quốc gia, thành phố và doanh nghiệp.

Ông từng là thành viên chủ chốt của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam và lãnh đạo bộ phận nghiên cứu. Sau đó, ông chuyển sang đảm nhận một số vai trò cấp cao trong các công ty thuộc danh sách Fortune 500 và các công ty tư vấn quốc tế.

Làm việc tại nơi giao thoa giữa học thuật, tư vấn chính sách và chuyên gia trong ngành, Tiến sĩ Đại muốn đóng góp vào quá trình thu hẹp khoảng cách và sai lệch giữa các giả định được sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách và các hoạt động kinh doanh thực tế.

Ông có nhiều xuất bản trên các tạp chí bình duyệt như Australia Economic Papers, Singapore Economics Reviews, Journal of Economics Studies, và đóng góp vào biên tập các cuốn sách về kinh tế Việt Nam.

Quay lại