TS. Raffaele C. Longobardi

Raffaele C. Longobardi

Giáo dục

  • Tiến sĩ ngành Hành chính công/Public Administration, chuyên về Chính sách công
  • Phân tích/Public Policy & Analysis, Đánh giá chương trình/Program Evaluation, Kinh tế học/Economics tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm làm việc

  • TS. Raffaele có 17 năm kinh nghiệm với vị trí là giảng viên cao cấp, giảng các môn học về Hành chính công/Public administration, Xây dựng và phát triển chương trình/Program planning and development, Đánh giá chương trình/Program. evaluation, Phân tích chi phí-lợi ích/Cost-benefit analysis, Phân tích chinh sách và lý thuyết dân chủ/Policy analysis and democratic theory, Lãnh đạo và đạo đức/Leadership and Ethics, Thống kê/Statistics và Các phương pháp nghiên cứu/Research methods tại Graduate School of Public Affairs, Đại học Colorado – Hoa Kỳ. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy, TS. Raffaele còn trải qua gần 20 năm kinh nghiệm với vai trò là Giám đốc chương trình tại Sở Lao động và Việc làm Colorado, Hoa Kỳ/Colorado Department of State of Labor and Employment.

Một số nghiên cứu đã xuất bản

  • Study of Green Jobs in the Colorado Economy - ARRA funded research study on the prevalence of green jobs by industry in Colorado. Survey based research of over 30,000 Colorado business units and explored the factors that influence or deter employers as they consider expanding into the green economy. Release date to the Governor and State of Colorado - November 2011. (http://lmigateway.coworkforce.com/lmigateway/admin/gsipub/htmlarea/uploads/GreenJobsSurveyReport.pdf)
  • Building Social Capital; An Exploration of the Collaborative Policy Making Process as a Trust Enhancing Exercise. Lambert Academic Publishing, ISBN # 978-3-8383-0747-3, 2009. (www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-8383-0747-3/building-social-capital)
  • A Comparison of Kinship Placements with Foster Home Placements in Colorado in the Families in Society Journal, July/August 2008.
  • Policy Analysis in the Good Society, Journal of the Political Economy of the Good Society (PEGS), October 2001.

Quay lại