Thạch Phước Hùng

Thạch Phước Hùng

Email: hung.thach.fsppm@fulbright.edu.vn

Ông Thạch Phước Hùng hiện là Trợ giảng kiêm Chuyên viên nghiên cứu tham gia một số dự án của Trường Chính sách công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Trong công tác giảng dạy, ông Hùng là thành viên Ban giảng viên trong các môn học Vĩ mô, Vi mô, Kinh tế học Khu vực Công, và Phương pháp nghiên cứu & Phân tích chính sách. Về nghiên cứu, ông Hùng tập trung vào chủ đề kinh tế nông nghiệp và môi trường, trong đó tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu và đập thượng nguồn sông Mekong đến hoạt động kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn tham gia cùng Giáo sư David O. Dapice (Chuyên gia Kinh tế trưởng Chương trình Việt Nam – Myanmar, Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard) trong các dự án nghiên cứu về năng lượng tái tạo, tác động của sụt lún, biến đổi khí hậu và đập thượng nguồn đến Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, ông Hùng còn tham gia tư vấn cho các dự án phát triển bất động sản với vai trò là chuyên viên kinh tế.

Ông Hùng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh năm 2008, có bằng thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright vào năm 2017. Ông Hùng đã có 5 năm công tác ở vị trí Quản lý dự án cho một công ty xây dựng hạ tầng và từng phụ trách vai trò Giám đốc một HTX nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Quay lại