GS. TS. Trần Ngọc Anh

Trần Ngọc Anh
Học giả quốc tế, Đại học Indiana (tại Bloomington)

Trần Ngọc Anh là giáo sư tại Đại học Indiana Bloomington. Ông dạy các môn Phát triển quốc tế, Thương mại quốc tếTài chính. Trọng tâm nghiên cứu của ông là quản trị ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Á. Nghiên cứu của ông được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như American Political Science Review, Journal of Public Economics và Journal of Financial Economics.

Ngọc Anh hiện tham gia Chương trình học bổng hàn lâm UNDP, Chương trình Lãnh đạo Mới nổi của Quỹ châu Á, và Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Việt Nam. Năm 2014, ông đạt danh hiệu giảng viên trẻ xuất sắc của Đại học Indiana. Trước đó, ông học tập và công tác tại Nga, Pháp, Úc và Mỹ. Ngọc Anh nhận bằng tiến sĩ chính sách công tại đại học Harvard. Ông cũng tham gia giảng dạy tại Harvard từ 2014-2015.

Quay lại