TS. Hạ Quang Hưng

TS. Hạ Quang Hưng
Giảng viên

Ông Hưng tham gia Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright trên cương vị nghiên cứu viên trong các dự án quản trị tài nguyên (natural capital management – NCM, https://mekong.org.vn), dự án quản trị tài sản công bằng chuyển đổi số (Disruptive Technologies for Public Asset Governance – DT4PAG) và dự án xe điện không phát thải (Zero-emission Electric Vehicle – ZEV). Ông Hưng tập trung khai thác dữ liệu vệ tinh/hàng không/thiết bị bay không người lái (UAV), các mô hình phân tích không gian và dữ liệu không gian lớn (geospatial big data) phục vụ các phân tích và đánh giá chính sách tại Fulbright.

Nghiên cứu trọng tâm của ông Hưng tập trung vào phân tích chính sách môi trường – khí hậu, vấn đề chuyển đổi nông nghiệp và năng lượng tái tạo ở Việt Nam và vùng hạ nguồn sông Mêkông. Nghiên cứu điển hình gần đây là mô hình đánh giá tác động ô nhiễm môi trường từ hoạt động công nghiệp và nông nghiệp ở khu vực Yali, Gia Lai – Kon Tum và các chỉ dấu chính sách về quản lý môi trường và thuế môi trường.

Ông Hưng từng giảng dạy về lĩnh vực địa không gian (geospatial technologies), viễn thám/hệ thống thông tin địa lý (remote sensing/GIS) và quản lý môi trường tại trường đại học bang New York tại Fredonia (SUNY Fredonia) và trường đại học bang Indiana, Hoa Kỳ.

Trước khi tham gia Fulbright, ông Hưng có nhiều năm tham gia tư vấn cho Ngân hàng thế giới (World Bank), Cục bản đồ Anh Quốc (British Ordnance Survey), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) và một số bộ ngành ở Việt Nam như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ v.v… trong thực thi luật đất đai ở Việt Nam, đo đạc và lập bản đồ bằng công cụ viễn thám và thiết bị bay không người lái, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên – môi trường cho chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quay lại